Majoriteten sänker miljöambitionerna

Timmeråsens Förskola – Foto: Stefan Larsson

 

För andra gången denna mandatperioden kom frågan upp om miljöstandard på våra förskolor i Lerums Kommun. Vid första tillfället 2015-03-18 drev S, MP, C och FP-majoriteten, till vår förvåning, igenom en sänkning av miljöstandarden på Timmeråsens förskola i Södra Lerum. Från Guld-klass, som Lerums Kommun haft som standard för att nå vision 2025, till Silver-klass.

Tidigare idag, när upphandlingsunderlaget för nybyggnationen av Stenkullens förskola låg på Kommunstyrelsens bord, gick majoriteten på samma linje som under ärendet i mars. Förskolan i Stenkullen skall enligt majoriteten inte byggas i Guld-klass. Detta skickar en tydlig signal; miljöambitionen i Lerums Kommun sänks av majoriteten.  Detta är en klar besparing på våra offentliga byggnader, och i dessa fallen en besparing på våra förskolebarn. Det är olyckligt, tycker jag.

Med anledning av detta beslut valde Moderaterna att rösta precis som vi gjorde i Mars. Vi vill att förskolan i Stenkullen, precis som tilläggsbyggnaden till Timmeråsens förskola, skall byggas i guld-klass för att säkerställa att vi når vårt mål om att bli Sveriges ledande miljökommun 2025.

 

Mer om miljöklassning kan ni läsa här:

http://media.archileaks.se/files/170/Miljoklassad%20Byggnad%20manual.pdf