Tankar kring idrottshallen

Kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S) och jag blev under gårdagen omnämnd i en tweet från eldsjälen Gunnar Oesterreich gällande det pågående arbetet med en ny arena i Lerums Kommun. Arenan/Hallen va ett vallöfte från såväl vår sida som från majoriteten. Behovet av en ny arena är stort, inte minst hos gymnasiet som idag trängs i en alldeles för liten idrottshall. FBC Lerum har som ambition att nå Superligan och då krävs en arena med minst 1000 platser, varav 80% är sittplatser. Redan idag spelar FBC Lerum i en hall som inte når kraven för deras spel i Allsvenskan. Floda IBK, som va min gamla klubb när jag va aktiv, är också i behov av en större hall. Majoriteten har hittills visat att de är allt annat än snabba i byggandet av Lerum. Nu känns det som att ännu ett projekt kommer bli försenat.

Innebandy

När majoriteten fattade beslutet kring arenan i början av året va vi många som lyfte på ögonbrynen, dock av olika anledningar. FBC Lerums företrädare anser att det preliminära datumet för invigning, 2018, är på tok för sent och menar att det inte borde ta fyra år att bygga en arena. Det är en fullt rimlig ståndpunkt om man inte väger in all byråkrati och regelkrångel i Sverige. Att vi har långa planprocesser i Sverige är, för att uttrycka mig milt, förjävligt. Regelkrånglet, som är en del av Sveriges lagstiftning, är något vi kommunala politiker måste finna oss i. Detta är något vi stångas med varje dag.

Däremot har den Socialdemokratiska majoriteten i Lerum ett tydligt ansvar att de löften som ges hålls fullt ut.

I twitterkonversationen skriver Dennis att bland annat överklaganden kan försena arenabyggandet. Det är förstås helt korrekt. Överklaganden försenar alltid byggprojekt. Men vad är då de andra faktorerna Dennis inte nämner som kan försena byggprojektet? Låt mig nämna två av flera andra faktorer.

Den ena faktorn är att den socialdemokratiska majoriteten samtidigt valt att det skall byggas ett kulturhus på Dergårdsområdet fram till valet 2018. Det ställer extra krav på tjänstemännen att klara av den enorma logistik det innebär att få till trafikfrågor som parkering för besökare, leveranser av varor till skolorna, säkra gångstråk för eleverna som går och cyklar till och från skolorna och aktiviteterna på kulturhuset och arenan m.m.

Här finns en tydlig skiljelinje mellan den socialdemokratiska majoriteten och moderaterna. Vi i Moderaterna har varit väldigt tydliga med att vi vill att kulturskolan och dess verksamhet skall fylla de ytor som kommer uppstå i vårt nya resecentrum. Det skulle betyda färre logistiska utmaningar, att det blir billigare för Lerums skattebetalare och att tidsaspekten för såväl arenan som kulturhus hotas i avsevärt lägre utsträckning.

Den andra faktorn är att den socialdemokratiska majoriteten inte velar för mycket och börjar leka tjänstemän, något Kommunfullmäktiges ordförande och samhällsbyggnadsutskottets ordförande gjort sig kända för i samband med planerna för resecentrum och parkeringshuset i Lerums centrum och därmed försenat centrumutvecklingen. Vi politiker måste ha respekt för att vi inte på något sätt är experter. Vi är lekmän, valda av folket att vara just lekmän. Vi har experter på kommunhuset som är anställda för att vara just experter.

Ett tydligt exempel på när politiker börjar leka experter var under gårdagens möte i två av kommunstyrelsens utskott under rubriken “Dialog om trafikfrågor vid gymnasiet, idrottshall och kulturhus” där vi fick  en dragning om det jag konstaterar ovan när det gäller trafikfrågor. Parkeringsytor skall till. Ökad trafik blir ett resultat av såväl nytt kulturhus och ny arena. Vägar kommer behövas dras om. Gångstråk till och från Knappekullaskolan och Lerums Gymnasium kommer bli påverkade. Avlämningszoner för en avsevärt större volym måste till. Och så vidare. Detta är frågor som är oerhört mycket mer komplicerade än vad man (inkl. mig själv) tror. Det blir dessutom inte mindre komplicerat när det möte som tjänstemännen hade tänkt skulle bli en dialog om vad som är viktigt för oss i politiken när det gäller trafiksituationen i området snabbt eskalerade till en teknisk diskussion där ledande politiker blev tjänstemän och började diskutera hur vägar skulle dras eller inte dras. Det gick såpass långt att Lill Jansson (FP) fick ställa frågan om det vi diskuterade verkligen va politik. När samma politiker fortsatte att leka tjänstemän fick också jag gå in och ställa samma fråga. Strax därpå slog klockan 17.00 och ordförande Rutger Fridholm avslutade snabbt mötet.

Om någon i efterhand skulle fråga mig vad vi kom fram till på mötet så tror jag helt ärligt inte att jag skulle kunna svara. Det har aldrig hänt under de två år jag satt som ersättare i Kommunstyrelsen under Henriks och Anna-Lenas tid. Det är ett tydligt problem för den socialdemokratiska majoriteten. Det oroar mig.

Låt mig avslutningsvis vara tydlig: Om arenan står klar 2018 kommer jag vara en av de första att hurra. För min del fick den gärna stått klar igår. Men för att citera en högt uppsatt tjänsteman i kommunen när hen fick frågan om det är rimligt att hinna till 2018: “Det är ett EXTREMT komplext projekt”.

 

Twitter hallen

 

Läs konversationen på Twitter här: https://twitter.com/gunnaro/status/639166181925122048