Lerums företagsranking störtdyker

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga företagsranking på foretagsklimat.se. För Lerums del är det ingen munter läsning. Missnöjet hos företagarna under S, FP, C och MP-styret i Lerums Kommun är tydligt.

Störtdyk ranking

 

Lerums Kommun tappar från en 75:e plats (2014) till plats 146 (2015) bland Sveriges Kommuner. Det är en ovanligt stor nedgång, och innebär att vi är en av fem kommuner i Sverige som dyker mest i rankingen. Det är en oroväckande utveckling. De områden vi tappar mest på (över 100 placeringar) är: Tillgång till kompetens, Kommunpolitikernas attityd till företagande och Skolans attityd till företagande. Mätningen bygger främst på enkätsvar från företagare som gjordes under våren 2015. Lerums Kommun gjorde en bra uppryckning förra året, men har nu hamnat närmare 40 placeringar sämre än 2013 års bottennotering. Det är ett klart underkännande av företagsklimatet 2015.

Att företagsrankingen gått upp och ner tidigare år är i sig inte konstigt. Det kan förklaras med att finanskrisen 2008 slog extra hårt mot många små Lerumsföretag som är beroende av att konsumtionskraften hos våra privatpersoner är stark och en välmående industri att leverera varor till. Det som är anmärkningsvärt är det faktum att vi når en ny bottennotering, och att företagarna i Lerum är uppenbart missnöjda.

 

Ansvaret ligger på S-majoriteten.

En ny majoritet brukar bedömas efter sina 100 första dagar vid jobbet. Det brukar vara den tiden som anses vara rimlig för att förändring skall kunna ske i och med det nya politiska styret. I November 2014 skrev Lerums Tidning (se länk) att en ny majoritet i Lerums Kommun va klar. Det är långt över 100 dagar innan enkäten skickades ut till våra företagare. Ansvaret kan således inte läggas över på tidigare styre utan ligger till 100% på den S-ledda majoriteten tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Dennis Jeryd (S) sa i en intervju i Lerums Tidning angående företagsklimatet tidigare i år att han inte va orolig. Jag är desto mer orolig när vårt företagande visar på ett såpass stort missnöje. För låt mig vara tydlig: Lerum mår bra när Lerums företag mår bra.

 

Fallande företagsranking

 

Politiken behöver lyssna

Det är tydligt att vi behöver jobba hårdare med företagsklimatet i Lerums Kommun. Det gör vi  inte genom silkeslena, tomma, ord om bättre företagande i Lerums Kommun. Vi i politiken behöver lyssna på våra företagare och dess anställda. Alla företag har olika utmaningar. Ibland rör det sig om stora frågor som kräver politiska beslut på högsta kommunala nivå. Många gånger rör det sig om små, men minst lika viktiga, frågor som exempelvis bättre skyltning till och från motorvägen för kunder och transporter att enkelt hitta fram och tillbaka. För att kunna åtgärda allt detta krävs det att vi lyssnar.

Detta va anledningen till varför jag beslutade mig för att åka ut och besöka företag med ett nytt oprövat grepp i Lerumspolitiken. Våren 2015 valde jag att åka ut och besöka ett par företag under en halvdag och testjobba på företaget. Det har gett mig en större förståelse för företagens utmaningar. Det är viktigt för ett välmående företagsklimat.

Jag hoppas genom att vi kan bli bättre på att lyssna till våra företagare ökar företagarnas syn på vår attityd till företagande. Jag är tydlig: Företagande är ryggraden i Lerums Kommuns utveckling.

 

 

Företagsbesök Statoil

Vill du att jag besöker DITT företag? Ta kontakt med mig på 0703-570913 eller alexander.abenius@lerum.se