Rapport från Kommunstyrelsen

img_0058.jpeg

En fin ordförandeklubba som jag idag fick i tidig julklapp av partikollegan Thomas Jeryd!

 

Idag har Kommunstyrelsen (KS) träffats i Lerums Kommunhus och våra moderata representanter Anneli, Henrik, Marita, Douglas, Oskar och jag va i vanlig ordning närvarande. För andra gången i rad skriver jag ihop en kortare rapport från några av de KS-ärenden som dök upp under sammanträdet. Detta för att öka insynen i vad som beslutas, samt vilka skiljelinje som finns mellan majoriteten och oppositionen i vår härliga kommun.

 

Vårdnadsbidraget upphör!

Den förra Alliansmajoriteten införde vårdnadsbidraget i Lerums Kommun. En viktig valfrihetsreform som regeringen tillsammans med Liberalerna valde att ta bort denna mandatperiod. Nu är det sista chansen att söka vårdnadsbidrag för de som vill behålla sitt vårdnadsbidrag fram till 2017. Sista ansökningsdag är den siste december i år!

Detta ville vi, i ett ärende vi lyfte i kommunstyrelsen, att Lerums Kommun skall informera våra medborgare om i så stor utsträckning som möjligt, och rimligt. Tyvärr valde majoriteten att bordlägga frågan tills i januari, vilket är mycket märkligt, och ologiskt, med tanke på att sista ansökningsdagen är månaden innan. Anledningen? Jo, majoriteten har som princip att bordlägga ALLA ärenden som oppositionen tar upp under mötet tills nästa KS-möte. Helt klart förståeligt att hantera vissa ärenden på det sättet – men i detta fallet handlar det om ovilja och ett osmidigt hanterande av viktiga frågor.

Konstigt, tycker jag.

 

Majoriteten vill inte se ett kulturhus i Aspenkyrkan

S-, MP-, C- och L-majoriteten i Lerums Kommun väljer att avslå Marita Snällman och min motion om att undersöka möjligheten att förvärva Aspenkyrkan som ett kulturhus i Lerums Kommun. Marita, som är vår tyngsta förespråkare för kulturfrågor i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, och jag tycker såklart att det är jättetråkigt att Majoriteten inte ser Aspenkyrkan som ett självklart rum för kultur. Vi kommer återkomma i frågan, och låter oss inte slås ner av en politik som vill begränsa kulturutövandet till ett skrytbygge på Dergårdsområdet. Kulturlivet måste få leva i samtliga delar av kommunen.

 

Uppdatering av Tillgänglighetsdatabasen

Kommunstyrelsen beslutade att skicka min motion om en intensifiering av arbetet med att uppdatera Tillgänglighetsdatabasen till Lerums Kommuns förvaltning, så att den kan beredas ordentligt. Exakt vad det innebär får vi veta under 2016. Men detta tänder ändå ett litet hopp om att vi kan intensifiera arbetet med ökad tillgänglighet i vår kommun. En fråga som berör.

Vill du veta med om Tillgänglighetsdatabasen? Besök www.t-d.se.

TD

 

Samverkan med Floda BID och Lerum Centrum

Två av de ärenden som hanterades va förnyat avtal med Floda BID samt ny samverkan i Lerum Centrum för att främja dess utveckling. Floda BID har under en tid visat sig mycket framgångsrika i att få ett mer levande centrum i Floda, vilket är riktigt roligt. Därför är det extra spännande att samverkan fortsätter. I Lerum Centrums fall så är denna typen av samverkan helt ny. En samverkan som vi Moderater efterfrågat länge, då vi menar att politiken i Lerum länge negligerat företagarnas och våra invånares behov i Lerums Centrum. Idéerna kring utveckling av Lerums Centrum, i form av bland annat en avfart från E20 samt den nya bron över Säveån, har fullständigt kollapsat på grund av de nu styrande partiernas ovilja att bygga viktig och avgörande infrastruktur för Centrumets utveckling.

Oavsett är samverkan en positiv utveckling och vi hoppas där att avgörande frågor, som ex. infrastrukturen, kan diskuteras flitigt för att sätta press på de politiker som gång på gång röstar nej till denna typen av infrastruktur samt att andra viktiga frågor får stöpas och blötas – för centrumutvecklingens bästa.

 

Ökade löner för lärare i Lerums Kommun

Lerums Kommun har blivit en av regeringens remissinstanser när det kommer till en ny satsning på höjda lärarlöner. Detta innebär att Lerums Kommun kommer få ta del av 10 miljoner kronor som skall fördelas till en majoritet av våra lärare. Att höja lärarnas löner, och därmed status, är något som inte bara jag länge förordat – utan också något som OECD noterat i samband med Sveriges sjunkande PISA-resultat. Därför är det extra glädjande att detta nu är på gång, samt att vi möjliggör för ännu ett steg i den karriärstege som den förra Alliansregeringen startade när vi bland annat införde förstelärare.

 

100% subventionerad Kollektivtrafik för 65+

Kommunstyrelsen valde under dagens sammanträde att föreslå till Kommunfullmäktige att kollektivtrafiken för alla som är 65+ skall subventioneras helt och hållet. Det kommer innebära att de som är 65+ åker kollektivtrafik utan att behöva betala för sin biljett, från och med april 2016. Ett beslut Moderaterna i Lerum ställer sig bakom. Samtidigt är det viktigt att subventionen nära följs upp, så att vi kan pröva effektiviteten av subventionen.