Mina nyårslöften för 2016

Här sammanfattar jag de sju nyårslöften som jag i mitt bokslut gett till mig själv och mina läsare.

  • Skriva fler motioner, interpellationer och frågor
  • Träffa fler företag, medborgare och föreningsmänniskor
  • Blogga mer frekvent om lokalpolitiken, samt få med en mer personlig touch i bloggen
  • Uppmärksamma partiets gräsrötter mer
  • Stötta våra fantastiskt duktiga moderata förtroendevalda ännu mer i deras politiska arbete
  • Vi skall ha fler medlemsaktiviteter, med ännu fler nya medlemmar
  • Vi skall värva fler nya medlemmar 2016 än under 2015