Rapport från Kommunstyrelsen

Idag har Lerums Kommunstyrelse träffas för första gången under det nya året. Trots den minst sagt dåligt ventilerade möteslokalen, högst upp i kommunhuset, kunde man nästan ta på energin i luften från de 20 närvarande KS-ledamöterna efter julledigheten.

Här följer en kortare rapport från dagens kommunstyrelse kring några av ärendena;

 

Herrgårdsbacken

Idag hanterades ärendet gällande Herrgårdsbacken mellan Floda Centrum och backen upp till Floda Lada, Montessori och Alléskolan. Ärendet har varit uppe på tapeten under en ganska lång tid, och nu va det dags att bland annat föreslå ett antagande av en detaljplan till Kommunfullmäktige i januari.

Förslaget innebär bland annat att 1/3 av lägenheterna vid Herrgårdsbacken blir hyresrätter och 2/3 bostadsrätter. Vi tycker det är positivt att det byggs fler hyresrätter i Lerums Kommun, och detta är helt klart ett steg i rätt riktning.

Även om vi va positiva till att det nu äntligen byggs så hade vi ändå förordat att det kunde varit fler lägenheter vid Herrgårdsbacken samt att man borde sett en annan estetik i området som passade bättre in i omgivningen. Byggstart beräknas till efter sommaren i år (2016).

Alexander valaffisch

Min valaffisch i valet 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnation i Tollered

Någon i vår kommun kan nog tycka att det byggs på tok för lite i Lerums Kommun. Jag skulle nog hålla med denna “någon”. Trots det så är en majoritet av de ärenden kommunstyrelsen hanterar ärenden kopplade till byggnation, och då oftast bostäder. Det kan låta märkligt, men det är faktiskt sant, och bevisen finns lätt tillgängligt på kommunens hemsida där man kan ladda ner våra handlingar.

Dagens ärende om byggnation i Tollered grundar sig i att en privat markägare i Tollered tagit kontakt med kommunen för några år sedan och ville bygga bostäder på sin mark. Den, då Alliansstyrda majoriteten, valde att gå vidare med ärendet och undersöka möjligheten att bygga i området. Förvaltningen kom då fram med två förslag. Det ena förslaget va att bygga på den privata markägarens mark samt att bygga på kommunens intilliggande mark för att skapa fler bostäder i området. Detta skulle innebära fler bostäder och ökat antalet unga kommundelsinvånare i Tollered. Detta är viktigt för att underlaget för en fortsatt skolverksamhet i Tollered. Det är viktigt för Tollereds invånare.

Tyvärr valde den nya majoriteten att yrka avslag till att bygga på den privata markägarens mark för att istället bygga på kommunens intilliggande mark. Beklagligt tycker vi. Detta kommer innebära färre bostäder i Tollered. Dessutom behöver vår kommun borde uppmuntra till att fler privata markägare av strategiskt viktiga områden i Lerums Kommun vill bygga i vår kommun. Inte tvärt om, vilket detta ärendet skickar som signal.

Med anledning av detta yrkade Moderaterna i kommunstyrelsen;

“Att i första erbjuda Gotbo AB att förvärvar marken (kommunens mark, reds. anm.) då de var initiativtagare till byggnation i området och i andra hand erbjuda Boklok att utveckla området”

Tollered byggnation

 

Vald till ny ersättare i Floda BID och samverkan kring Lerums Centrum

Sedan tidigare har Kommunen tillsammans med näringslivet skapat Floda BID och en samverkan kring Lerums Centrum med syfte att bidra till en bättre centrumutveckling i Floda och Lerum. I dessa två styrgrupper skulle det idag väljas en ordinarie ledamot från majoriteten och en ersättare från oppositionen. Tillsammans med representanten från majoriteten så valdes jag till ersättare för att representera kommunstyrelsen vid dessa samråd. Ett uppdrag som skall bli mycket roligt på många sätt.

 

Vill du komma i kontakt med mig?

Kontakta mig på alexander.abenius@lerum.se eller på telefon 0703-570913