S-majoriteten vilseleder i bostadsdebatten

konsumtomt

I samband med den bostadspolitiskadebatten i kommunfullmäktige den 28 januari 2016 lanserade den Socialdemokratiska majoriteten något de valt att kalla för Lerums Jubileumsmodell. En till stor del piratkopia av Moderaterna i Lerums politik. I modellen föreslås tätare samverkan med exploatörer, exploatering av ”nya områden” samt ökad bemanning på planenheten. Förslag som Moderaterna i Lerum haft som en del av vår politik sedan länge.

– Det är inte trovärdigt att sno så många idéer och kalla idéerna för ens egna. Inte ens namnet kan de ha lagt ner många minuter på att plocka fram då det mer eller mindre är en kopia av Göteborgs Jubileumssatsning, säger Alexander Abenius (M).

Nya områden
S-Majoriteten talar om nya områden och nämner bland annat Norra Hallsås (etapp II), södra Floda och Stenkullen. Detta är områden som Moderaterna sedan länge varit med och plockat fram som viktiga och strategiska områden. Det är positivt att den nya majoriteten väljer att fortsätta på den linjen som Moderaterna inom ramen för Alliansstyret en gång plockat fram. Men att kalla det för ”nya områden” är att föra väljarna bakom ljuset och ge sken om att majoriteten kommer med nya förslag. Det är rent ut sagt orättvist mot Lerums Kommuns invånare.

Ökad bemanning
Också majoritetens förslag om ökad bemanning på planenheten är ett moderat förslag som vi la fram i vår budget för 2016-2018. I budgeten ville vi göra en satsning på två miljoner kronor för att stärka planenhetens arbete. Då skrev vi så här:

”Nya Moderaterna vill se ett Lerum som växer. Med fler invånare ökar skatteunderlaget vilket kan användas till en bättre gemensam välfärd. En förutsättning för detta är att vi stärker Planenheten på Sektor Samhällsbyggnad så att de kan plocka fram fler planer för Lerums Kommun.”

– Detta är ett tydligt tecken på att den S-styrda majoriteten har brist på nya idéer. En mycket oroväckande utveckling för Lerums Kommun, säger Alexander Abenius (M).

Moderaterna i Lerums bostadslinje är tydlig.
Vi vill bevara villasamhället samtidigt som vi vill kunna erbjuda fler ett boende centralt, nära järnvägen och med gångavstånd till lokalhandel. Detta gör vi genom att på ett ansvarsfullt sätt förtäta i våra centralorter Lerum, Floda och Gråbo samt underlättar för mer byggnation av trivsamma villor. Vi vill satsa mer pengar på planenheten i kommunhuset för att fler planer skall kunna göras och fler bostäder skall kunna byggas. Vi vill skapa ett större underlag för handeln genom att, förutom att bygga fler bostäder, skapa en hålbar och tillgänglig infrastruktur med bland annat en avfart till Lerum Centrum. Att blanda bebyggelsen på ett smart och ansvarsfullt sätt, som varken skapar getton eller tvingar unga och äldre att flytta från kommunen i brist på lägenheter, tror vi Moderater är helt rätt väg framåt.