M/KS: Inga tältläger i Lerums Kommun

_MG_8828

 

Idag har Kommunstyrelsen träffats i Lerums Kommunhus för att diskutera en rad viktiga frågor som berör dig som invånare i Lerums Kommun. Jag har valt att skriva kort om tre av dessa ärenden. Läs min rapport här;

Inga tältläger i Lerums Kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har med anledning av den rådande flyktingkrisen begärt att få in svar på befintlig byggbar mark i kommunen som skulle kunna användas för asylboenden i tält.

Moderaterna i Lerums linje har sedan tidigt varit tydlig. Vi vill inte se några tältläger i Lerums Kommun! För oss är det viktigt att vi kan ta emot och hjälpa individer samt familjer som är i behov av skydd, inom ramen för asylskäl. Samtidigt ser vi att detta måste ske på ett så humant sätt som möjligt. Vi menar att tältläger, likt de som Statsminister Stefan Löfven har talat om i media, är långt ifrån ett humant och värdigt boende. Därför är vi glada över att ge besked till våra invånare att tältläger inte kommer vara aktuellt i vår kommun.

 

Moderaternas HBTQ-motion

För snart ett år sedan lämnade jag och min moderata kollega Gabriel Scavo in en motion till Lerums Kommunfullmäktige gällande införandet av en HBTQ-handlingsplan i Lerums Kommun. Idag hanterades motionen av kommunstyrelsen. Förvaltningen har sedan tidigare fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att ge ett underlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så att vi kan ta ett så bra beslut som möjligt.

Förvaltningen skriver i sitt svar att kommuner som, enligt RFSL, ligger i topp när det kommer till HBTQ-frågor inte använder sig av en HBTQ-plan. Samtidigt konstaterar tjänstemannen som skrivit tjänsteskrivelsen på motionen att det inte finns något som tyder på att en HBTQ-handlingsplan skulle vara motsättning för ett framgångsrikt HBTQ-arbete. Tvärt om.

Därför föreslog Moderaterna att motionen skulle bifallas. Tyvärr valde majoriteten (S, MP, L & C) att tillsammans med SD besvara motionen där de menar att någon HBTQ-handlingsplan inte behövs. Detta trots att RFLS lyfter fram exempelvis Örebro som ett mycket gott exempel då de antagit en handlingsplan.

 

Ett betydande steg längre har Örebro kommun gått, genom att 2011 fastställa en separat Handlingsplan för hbt-frågor, i vilken det slås fast att kommunen under de närmaste åren ska “ha fokus på hbt-frågor för att säkerställa att perspektivet finns med i vårt ordinarie arbete och utförande”. I planen fastställs konkreta målsättningar på området och hur dessa målsättningar ska följas upp.

 

Läs mer om motionen här: http://alexanderabenius.se/2015/03/26/motion-om-hbtq-handlingsplan-fo%cc%88r-lerums-kommun/

 

Mer kvalitet på vikarieundervisningen

Några månader efter att jag på Lerums Gymnasiums student sjungit om studentens lyckliga dagar gavs jag möjlighet att vid ett par tillfällen hoppa in som lärarvikarie på Alléskolan i Floda. Att få testa på att undervisa i ämnen som Svenska, Engelska och Samhällsorientering var både roligt och lärorikt. Samtidigt kunde jag konstatera att kvalitetssäkringen på min undervisning var något bristfällig (även om jag aldrig skulle erkänna att jag höll något annat än hög kvalitet på det jag lärde ut 😉 ) då jag inte har någon form av utbildning för att undervisa i dessa ämnen.

Att det finns någon form av kvalitetssäkring på våra vikarier är viktigt. Framförallt med tanke på ökande sjuktal hos lärare i skolan och den rådande bristen på behöriga lärare. Att ta in en vikarie skall alltid ses som en sista utväg för att få ihop pusslet – men att då veta att de vikarier som kommer i kontakt med våra lärare håller högre kvalitet än tidigare känns för mig som skolfråge-intresserad mycket aktuellt. Ärendet skickades vidare till lärandeutskottet för vidare diskussion.