KS-rapport – ekonomi, parkeringsproblematik och idrottshall

 

12721632_10209120155540489_1582198262_n

 

Ny vecka – ny kommunstyrelse 😀 . Här följer en kortare rapport från kommunstyrelsemötet den 16 mars 2016.

Jag har valt att skriva om:

  • Årsredovisning 2015 — Stora överskott i skolan – var är satsningarna?
  • Idrottshallen — Oklarheter kring idrottshallen.
  • Byggnation vid Hede 2:3 — Parkeringssituationen vid Stenkullens idrottsområde.

 

Stora överskott i skolan – var är satsningarna?

En av dagens mest spännande punkter har varit årsredovisningen för 2015. Här har vi fått ta del av ekonomi och måluppföljning av kommunfullmäktiges mål. I det stora hela ser redovisningen god ut. Mycket på grund av det moderata styret under förra mandatperioden som tog ansvar för ekonomin och för våra gemensamma mål. Det tycker vi är roligt.

Samtidigt konstaterar jag att det stora överskottet för 2015 på 40,6 miljoner kronor i mångt och mycket beror på skolans överskott på 25,2 miljoner kronor. Det är faktiskt ganska oroväckande. Även om överskottet till stor del beror på att antalet barn och ungdomar i skolan är lägre än budgeterat – går det inte att ignorera det faktum att varje krona behövs i våra skolor, och då känns det inte bra när sektorn som har hand om våra skolor gör ett såpass stort överskott.

Kommunfullmäktige kommer behandla årsredovisningen vid sitt sammanträde den 28 april.

Every penny counts

 

Oklarheter kring Idrottshallen

Idag kom frågan upp kring idrottshallen till kommunstyrelsen igen. Denna gången handlade det om att bland annat ge kommuntjänstemännen i uppdrag att plocka fram en detaljplan.

I dagens Lerums Tidning kunde vi läsa om att prislappen för idrottshallen gått upp från 40 miljoner kronor till 100 miljoner kronor. Det var för mig både väntat och överraskande. Det var väntat med tanke på att erfarenheten talar för att prislappen på idrottshallar och arenor mycket sällan är densamma från början till slut. Överraskande då prisökningen beror på ett nytt förslaget om att bygga en hall med möjlighet för två idrottsplaner under ett tak.

Om prislappen kommer öka från 100 miljoner kronor vill jag inte spekulera kring. Samtidigt konstaterar jag att det är ett risktagande vi alltid får ta med i beräkningarna i samtliga byggprojekt.

En annan fråga som Moderaterna ställde under mötet gällde parkeringssituationen. Hallen är tänkt att placeras på en av Dergårdsområdets befintliga parkeringsplatser (den vid byggnaden Linden) vilket kommer innebära att området blir av med cirka 70 parkeringsplatser. Det är många platser som måste kompenseras samtidigt som behovet av parkeringsplatser ökar i och med den nya hallen. Något färdigt förslag på hur situationen skall lösas med anledning av idrottshallen finns inte – även om tjänstemännen hoppas på att parkeringshusen, som skall byggas vid järnvägen i Dergårdsområdet, kommer stå klara i tid till det att hallen är färdig. Nåväl.

Positivt är att det nya förslaget möjliggör för cirka 1.700 åskådarplatser. Något som varit ett önskemål från föreningslivet från ett tidigt stadium som Moderaterna sedan tagit till sig och jobbat hårt för i kommunstyrelsen.

Gällande tidsplanen för hallen tror tjänstemännen att hallen står klar till hösten 2018 – men det förutsätter att ingen överklagar eller att inget oväntat sker. Med erfarenhet från tidigare byggprojekt i Lerums Kommun är jag skeptisk till om hallen verkligen kommer stå klar 2018. Något jag skrev om den 3 september 2015.

Idrottshallen placering

 

Parkeringssituationen vid Stenkullens idrottsområde

En av kommunens trevligaste områden (rent subjektivt) är Stenkullens idrottsområde. Här finns viktiga och positiva mötesplatser såväl utom- som inomhus där ideella föreningar och hälsa-inriktad näringslivsverksamhet verkar.

En stor problematik som kring området är den rådande parkeringssituationen. Idag är parkeringsplatserna på tok för få runt omkring fastigheterna, speciellt då det spelas match/hålls aktiviteter i Förbo- samt ishallen samtidigt som Endorfins många kunder jobbar på att förbättra sin fysiska hälsa. Det är en situation vi måste lösa.

Det finns en hel del olika platser där det skulle fungera att placera parkeringsplatser på, den gamla däckfirman är en och på andra sidan Gråbovägen en annan, men jag tror det är viktigt att vi undersöker alla möjligheter för att lösa situationen på absolut bästa sätt.

Därför föreslår Moderaterna i Lerum:

att tjänstemännen i kommunen (förvaltningen) får i uppdrag att titta på konkreta förslag till lösningar på parkeringssituationen i Stenkullens idrottsområde runt omkring Förbohallen, Ishallen och Endorfin.

samt

att tjänstemännen i kommunen (förvaltningen) undersöker möjligheten att planera för parkeringsplatser på andra sidan Gråbovägen som skulle kunna användas för såväl den nya förskolan som idrottsområdets behov (på Hede 2:3).

Något vi också föreslog vid dagens kommunstyrelse utan åtgärd från den politiska majoriteten (S), (MP), (C) och (L).

Hede 23

 

——-

Notera att protokollet ej är justerat vid publicering av blogginlägg. Inlägget kan därför komma att ändras och siffror tillkomma när protokollen är justerade och eventuell sekretess upphört.

_MG_8806