Ja till (M)-förslag om parkering i Stenkullen!

 

parkeringkaos

Nej, bilden är inte från parkeringen på Stenkullens idrottsområde. Även om parkeringsbristen känns lite så här… Det kommer det bli ändring på, hoppas vi!

Idag hanterades förslaget, som jag lade fram till senaste kommunstyrelsen, om att kommunen skall kolla på konkreta förslag på lösningar till parkeringssituationen i Stenkullens idrottsområde. Förslaget hanterades vid dagens möte där kommunstyrelsen sa JA till vårt förslag!

 

Detta innebär nu att tjänstemännen på kommunen skall se vilka ytor det är möjligt att ha parkering på i Stenkullens idrottsområde. Bland annat kommer förvaltningen att titta på mitt förslag om att flytta på ‘bommen’ bredvid Vättlehallen och utomhus-is-rinken och därmed frigöra flertalet viktiga parkeringsplatser på ytan bakom Förbo-hallen.

 

Mycket efterlängtat!

 

Mitt förslag: “Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att titta på konkreta förslag på lösningar till parkeringssituationen kring Stenkullens idrottsområde.” *

 

Vår anteckning till protokollet: ”Moderaterna vill att förvaltningen undersöker möjligheten att flytta på ‘bommen’ mellan Vättlehallen och utomhusisrinken till en alternativ plats för att, om möjligt, möjliggöra parkeringsplatser på ytan bakom Förbohallen.”

 

* Majoriteten yrkade på att lägga till i texten att detta skall ske i samverkan med lokala aktörer. Vilket också bifölls.

 

S, MP, L & C: Nej till 3 av 5 bostadsprojekt

 

På kommunstyrelsen skulle vi besluta kring fem olika bostadsprojekt i kommunen, fyra i Lerum och ett i Stenkullen. Av dessa projekt valde majoriteten i Lerums Kommun att avslå tre av dessa fem projekt. Två i Lerum samt projektet i Stenkullen.

 

Moderaterna tycker att alla initiativ till att bygga fler bostäder i Lerums Kommun i grunden är positiva. Därför säger vi JA till samtliga fem bostadsprojekt.

 

_MG_8806