Brev till nya Justitieministern, Morgan Johansson (S)

Med anledning av Stefan Löfvens ombildning av regeringen och utnämningen till ny justitieminister har jag valt att skicka följande brev till justitieminister Morgan Johansson (S):