Nya (M)-interpellationer och motioner!

Igår va det kommunfullmäktige på Dergårdsteatern i Lerums Kommun. Då passade Moderaterna i Lerum på att lägga två motioner och en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Förvärva Aspenkyrkan till ett kulturhus, intensifiera arbetet med att uppdatera T-D.se och se över säkerhetsrutinerna på våra skolor!

TD

Gunilla Lindell (KD) och jag hejar på för tillgänglighet i vår kommun och T-D.se

 

Continue reading

Vandalism på Knappekullaskolan

Till Kommunfullmäktige den 26 mars 2015 ställde jag en interpellation till den Socialdemokratiska majoriteten gällande vandalism på Knappekullaskolan i Lerms Kommun. Sedan årsskiftet 2014/2015 har det skett en eskalering av vandalism på Knappekullaskolan. Hela fjorton (14) unika polisanmälningar har gjorts kopplat till skadegörelsen sedan den 1 januari 2015, och antalet skador på skolan är desto fler. Nu signalerar också personalen på skolan att de känner sig otrygga på sin arbetsplats. Vandalismen innebär inte bara ökade ekonomiska kostnader för kommunen utan framförallt ökade kostnader i form av energi, arbetsglädje och trygghet.

Continue reading