Alexander Abenius

Jag älskar Lerums Kommun

”I’m starting with the man in the mirror […] If you wanna make the world a better place take a look at yourself, and then make a change” – Michael Jackson

Ända sedan jag var riktigt ung har jag avskytt orättvisor. Detta oavsett om orättvisorna berört mig själv, människor i min närhet eller fullständigt okända individer som på något sätt kommit i kläm. Därför bestämde jag mig som sextonåring att, precis som Michael Jackson uppmanar till i sin låt “Man in the mirror”, se mig själv i spegeln, engagera mig politiskt och bidra till förändring för ett rättvisare samhälle som ständigt utvecklas till det bättre.

2006 började jag att engagera mig politiskt genom att gå med i Moderata Ungdomsförbundet (MUF) där jag var en del av den valkampanj som bidrog till att vi fick en ny Alliansregering med Fredrik Reinfeldt som statsminister. Redan 2007 valdes jag till ordförande för MUF Lerum där jag fick testa på ledarskapsrollen för första gången.I samband med att jag blev ordförande i ungdomsförbundets lokalavdelning blev jag också självskriven ledamot i Moderaternas föreningsstyrelse i Lerum. Sedan dess har jag fått förtroendet att sitta i diverse olika styrelser, nämnder och beredningar.

2013 blev jag tillfrågad om jag ville göra praktik i Europaparlamentet i Bryssel som politisk sekreterare för en av våra moderata europaparlamentariker. Detta var något jag absolut inte kunde säga nej till. Men för att inte vara borta från Lerums Kommun, och mina förtroendeuppdrag här hemma, valde jag att åka ner i ett halvår istället för ett år som jag ursprungligen blivit erbjuden. Här kunde jag bygga upp ett bra kontaktnät med såväl politiker som tjänstemän och jag kunde plocka med mig en erfarenhet kring det speciella parlamentariska läget med många politiska grupper som måste finna former att samarbeta över blockgränserna för att finna majoritet för en politik som underlättar för människor.

Supervalåret 2014 var ett mycket speciellt politiskt år ur många aspekter. För egen del var det extra speciellt då jag fått ansvar att leda valkampanjen för Moderaterna i Västra Götalands toppkandidat till Europaparlamentet, Cecilie Tenfjord-Toftby. Extra stort blev det när det stod klart att Cecilie skulle bli en av Moderaternas fem huvudkandidater. Under valrörelsen arbetade jag samtidigt som valsekreterare för Moderaterna i Västra Götaland.

Sedan 1 januari 2015 är jag ledare för Moderaterna i Lerums kommunfullmäktigegrupp. Ett av partiets absolut roligaste uppdrag. Uppdraget handlar i grund och botten om att leda fullmäktigegruppens arbete inför och under kommunfullmäktige som generellt sett äger rum en gång i månaden. Moderaternas Kommunfullmäktigegrupp består av 20 personer (13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare) och sammanträder internt inför såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelse för att lägga grunden till de beslut som Moderaterna tar i olika politiska frågor.

I slutet av december 2014 informerade vårt förstanamn Henrik Ripa Moderaternas fullmäktigegrupp att han inom två år avser att lämna lämna rollen som kommunalråd i Lerums Kommun. Kommunfullmäktigegruppens valberedning fick då i uppgift att lämna förslag på en tilltänkt efterträdare efter Henrik. I december 2014 föreslogs jag av valberedningen att ta över efter Henrik. Kort därpå valde en enhällig fullmäktigegrupp att också utse mig till Henriks efterträdare.

Samtidigt som jag är hedrad av det förtroende jag fått av fullmäktigegruppen är jag mycket ödmjuk inför det ansvar jag bär på mina axlar. Våra väljare ställer höga krav på oss som parti, och då är ett starkt ledarskap viktigt. Därför är jag oerhört glad över att Moderaterna redan från dag ett gav mig förtroendet att sitta med i olika församlingar och förtroendeposter. Dessa erfarenheter, som sträcker sig över nio års engagemang, har gett mig god kompetens i bland annat ledarskap, idéutveckling och opinionsbildning. Utöver detta är jag ofta ute och besöker företag, föreningar och offentlig sektor för att få en god inblick i olika verksamheter i kommunen.

Lerums Tidning skriver mer om bytet av ledarskap i Moderaterna HÄR