Motion om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Till kommunfullmäktige den 26 mars 2015 lämnade Henrik Ripa och jag in en motion om att införa försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Detta efter att Regeringen och Alliansen i februari slöt en överenskommelse om att införa försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.

Moderaterna i Lerum tycker det vore fantastiskt om Lerums Kommun kunde fortsätta vara en föregångskommun på skolsidan och vara en av de kommuner som har betyg från årskurs 4. Då det, enligt överenskommelsen, är upp till skolledning, lärare och föräldrar att besluta om respektive skola skall ingå i försöksverksamheten vill vi att Lerums Kommun skall undersöka intresset hos de berörda.

2015-03-26: Motionen blev i Kommunfullmäktige vidaresänd till Kommunstyrelsen för beredning

2015-04-15: Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över motionen. Innan förvaltningen påbörjar sitt arbete med yttrandet ska lärandeutskottet föra en dialog om motionen.

Status: Inväntar yttrande från förvaltningen och dialog i lärandeutskottet.

Försöksverksamhet

 

Läs och/eller ladda ner min och Henriks motion här:
Motion Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4