Det nya guldet – Dricksvattnet!

Till kommunfullmäktige den 26 mars 2015 lämnade Anneli Rhedin (M) in en motion om ”Det nya guldet – Dricksvattnet”.

Lerums kommun har en vision att bli Sveriges ledande miljökommun. I den tycker vi att användandet av färskvatten ingår. Vi alla kan inte göra allt, men vi alla kan ta små steg, och tar vi alla små steg så blir stora steg som kan ge avtryck i framtiden. Därför måste vi måste börja med information till våra kommuninvånare. Man brukar säga att information är kunskap. Får man kunskap då kan man börja ändra och ändra våra vanor måste vi göra.

2015-03-26: Motionen blev i Kommunfullmäktige vidaresänd till Kommunstyrelsen för beredning.

2015-04-15: Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

 

Status: Kommunfullmäktige har fått tillbaka motionen från kommunstyrelsen och skall fatta beslut.

 

Motion Det nya guldet - Dricksvatten