Motion om HBTQ-Handlingsplan för Lerums Kommun

Till kommunfullmäktige den 26 mars 2015 lämnade jag och Gabriel Scavo (M) in en motion om att införa en HBTQ-handlingsplan i Lerums Kommun. Detta för att främja hbtq-personers lika rättigheter, möjligheter samt välmående och psykisk hälsa i Lerums Kommun.

Motion HBTQ-handlingsplan för Lerums Kommun