Motion om Utmärkelser till idrottsprestationer

Till kommunfullmäktige den 26 mars 2015 lämnade jag in en motion om att införa utmärkelser till speciella idrottsprestationer. Detta för att uppmärksamma de fantastiska idrottsprestationer som vi kan läsa om nästintill varje vecka på Lerums Tidning.

Varje år plockar idrottare i Lerums Kommun hem flertalet regionala, nationella och internationella mästerskapstitlar. Dessa framgångar är inte bara viktiga för idrottarna själva eller deras egna idrottsföreningar. De är också viktiga för Lerums Kommun då de blir goda förebilder för alla unga idrottare som vill bli morgondagens Zlatan.

2015-03-26: Motionen blev i Kommunfullmäktige vidaresänd till Kommunstyrelsen för beredning

2015-04-15: Kommunstyrelsen beslutar att lämna över motionen till kommunfullmäktiges presidium som beredning för att inhämta beredningens yttrande.

2015-06-17: Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen föreslå avslag på motionen med motiveringen: Då motionen innebär ökad arbetsbelastning för såväl kommunfullmäktiges presidium som förvaltningen anser presidiet att motionen inte bör bifallas.

Status: Motionen kommer behandlas för beslut i kommunfullmäktige i höst. Moderaterna kommer yrka bifall på motionen.

 

Utmärkelser

 

Läs och/eller ladda ner min motion här:

Motion Utmärkelser till idrottsprestationer