Dyster befolkningstillväxt i Lerum

Befolkningsmål första halvåret2

I måndags 2015-08-17 släppte Statistiska Centralbyrån (SCB) sin andra kvartalsrapport om befolkningsmängden i Sverige, dess landsting och kommuner, för 2015. Statistiken visar tydligt att Lerums Kommun ligger riktigt dåligt till för att nå sitt mål om en befolkningsökning på 1-1,5% varje år. Lerums Kommun har med det nya politiska styret inte ens lyckats nå en fjärdedel av kommunens årliga befolkningsmål efter halvtid!

Vid 2015-01-01 hade Lerums Kommun en befolkning på 39.771.  Det betyder att att Lerum behöver en befolkningsökning mellan 397 och 596 invånare för att målet skall nås.

Att fler flyttar till Lerums Kommun är viktigt om vi vill att mer pengar skall kunna gå till vår gemensamma välfärd, alternativt att folk får behålla mer av sina egna pengar varje månad. En större befolkning bidrar också till ett större kundunderlag för våra lokala företag vilket skapar fler viktiga lokala arbetstillfällen.

Vid kvartal 1 2015 kom chockerande uppgifter om att Lerums Kommun minskade i befolkning från 39.771 till 39.751. En minskning med 20 invånare i en kommun som skall växa med 1-1,5% varje år! Vid kvartal 2 ser dock siffrorna aningen bättre ut än under kvartal 1. Dock blir jag orolig när jag konstaterar att vi efter ett halvår fått en blygsam befolkningsökning med 90 invånare sedan årsskiftet! Detta samtidigt som vi kan konstatera att 92 personer flyttade till Lerum från utlandet enligt SCBs mätning.

Det är redan nu tydligt vilka resultat vi fått med ett Socialdemokratiskt styre i Lerums Kommun.

Lerums Kommun är i behov av ett nytt Moderat styre som tar ansvar, och inte sätter stopp för viktiga byggprojekt som gör att Lerum växer och når sitt mål om 1-1,5% befolkningstillväxt.

Jag älskar Lerums Kommun

Källor:
Kvartal 4 – 2014
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals–och-halvarsstatistik—Kommun-lan-och-riket/244147/

Kvartal 1 – 2015
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals–och-halvarsstatistik—Kommun-lan-och-riket/393254/

Första halvåret 2015
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Kvartals–och-halvarsstatistik—Kommun-lan-och-riket/244147/