En hektisk veckostart med roligt besök hos SFI

En vecka med både kommunstyrelse och kommunfullmäktige kan tendera att ge en ganska hektisk veckostart. Denna KS- och KF-vecka är inget undantag med ca. 80 ärenden på dagordningarna, 800 sidor handlingar att läsa, motioner/interpellationer att skriva, pressträff och gruppmöte. Även om det har varit mycket att göra så har det hittills varit en mycket rolig och givande vecka. Höjdpunkten hittills har varit att besöka vår SFI-utbildning här i Lerum.

SFI gruppbild

Den rådande situationen i världen med krig, konflikter och hemskheter har resulterat i stora flyktingströmmar till Europa och Sverige. Då är integration avgörande för att de som kommer hit skall ha goda möjligheter att göra sin resa in i det svenska samhället. Att kunna det svenska språket är en viktig, och många gånger avgörande, del för att det skall bli möjligt. Med svenska är det lättare att få sitt första svenska jobb, fylla i blanketter för ens barns skolgång och klara såväl stora som små samhällsutmaningar. SFI-utbildningen är en viktig del i vårt integrationsarbete.

 

Mitt besök på SFI-Lerum va mycket efterlängtat. Även om jag främst va där som gruppledare för Moderaterna, vilket jag alltid är i samband med studiebesök, har jag i rollen som kommunstyrelseledamot fått ta del av flera uppföljningsrapporter från SFI i Lerum (som en del i kommunens kvalitetsarbete). Jag visste redan innan besöket att vi har en högkvalitativ SFI-utbildning i Lerum. I rapporterna och efter dialog med tjänstemän på kommunen har det tydligt framgått att anledningen till framgångskonceptet i Lerum är framförallt personalens kompetens och engagemang för sina elever. Den bilden cementerades verkligen under mitt besök! I Lerums Kommun har vi verkligen många fantastiska verksamheter, men här har vi något speciellt.

SFI

Besöket började med att jag fick träffa de fyra lärarna och rektorn på SFI som berättade om verksamheten, deras speciella projekt och om utmaningarna. En av de utmaningar som lyftes fram va bland annat det ökade flyktingmottagandet och möjlighet att samordna modersmålsstöd och språkpraktik. Några frågor som på sätt och vis också utkristalliserades när jag sedan fick träffa en klass med ”kurs D”-deltagare. Efter att ha presenterat mig för klassen fick jag lära mig vilka kursdeltagarna va, var i kommunen de bor och vilket land de ifrån. Det va salig blandning med elever från Afghanistan, Holland, Indien, Montenegro, Syrien, Polen, Somalia och Irak (tror inte jag glömt någon nation) som hade varit här olika länge och idag utspridda över samtliga kommundelar i Lerum. Vi pratade intensivt i över två timmar om frågor som arbete och praktik, kollektivtrafik, bostadssituationen, integration, deras personliga situationer och om vad de ville göra när de lärt sig det svenska språket. Många ville studera vidare till undersköterska och/eller sjuksköterska vilket känns roligt med tanke på efterfrågan på sjuksköterskor idag. Vi pratade också mycket om det politiska systemet i Sverige och att vi gärna ser att fler engagerar sig politiskt, oavsett kön, ålder och bakgrund.

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att SFI i Lerum spelar en viktig roll i vårt arbete att integrera de som kommer till vårt fantastiska land och vår underbara kommun.

 

Stort tack för besöket!