Nya (M)-interpellationer och motioner!

Igår va det kommunfullmäktige på Dergårdsteatern i Lerums Kommun. Då passade Moderaterna i Lerum på att lägga två motioner och en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Förvärva Aspenkyrkan till ett kulturhus, intensifiera arbetet med att uppdatera T-D.se och se över säkerhetsrutinerna på våra skolor!

TD

Gunilla Lindell (KD) och jag hejar på för tillgänglighet i vår kommun och T-D.se

 

En klok kollega till mig sa en gång; 
”Demokratins viktigaste tjänare är oppositionen. Utan opposition, ingen demokrati värd namnet”

 

Efter valet 2014 gick Moderaterna i Lerum för första gången i opposition efter att Folkpartiet och Centerpartiet ingick i en ohelig allians med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Sedan den dagen har alla våra moderata medlemmar jobbat stenhårt med att plocka fram en tydlig oppositionspolitik som skall verka som ett alternativ till den socialistiska majoriteten vi har i vår kommun. Det är jag, som gruppledare för det borgerliga alternativet Moderaterna, både stolt och glad över.

Inför gårdagens kommunfullmäktige skickade Moderaterna in två motioner och en interpellation där vi vill se ett intensifierat arbete med att uppdatera T-D.se, att kommunen förvärvar Aspenkyrkan till ett kulturhus samt en fråga om våra säkerhetsrutiner i Lerums Kommun. Tre viktiga frågor för Lerums Kommun.

 

Det förslag Moderaterna lämnat till Kommunfullmäktige när det gäller T-D.se är:

  • att ge förvaltningen i uppdrag att på ansvarig sektor höja prioriteten och intensifiera arbetet med att uppdatera tillgänglighetsdatabasen (t-d.se) i Lerums Kommun.

 

  • att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt undersöka möjligheten att anställa exempelvis långtidsarbetslösa ungdomar och/eller erbjuda betald praktik till elever på SFI i Lerums Kommun till att hjälpa med arbetet att uppdatera tillgänglighetsdatabasen i likhet med vad Västra Götalandsregionen gör idag.

 

Det förslag Marita Snällman (M) och jag lämnat till Kommunfullmäktige när det gäller Aspenkyrkan är:

  • att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att förvärva Aspenkyrkan som tillfälligt kulturhus tills dess att permanenta kulturlokaler står klara.

 

Den interpellation som jag ställt till Kommunstyrelsens ordförande när det gäller säkerhetsrutiner på våra skolor är:

  • Har en riskanalys i Lerums Kommun skett för motsvarande eller liknande händelser och om så är fallet, hur ser analysen ut?

 

  • Vilka säkerhetsrutiner har Lerums Kommun och vilken utbildning har våra anställda idag ifall något, liknande det som hände i Trollhättan den 22 oktober 2015, skulle ske i en av våra skolor?

 

  • Vilka åtgärder kommer kommunstyrelsens ordförande vidta för att säkerställa säkerheten på våra skolor och i våra offentliga miljöer för att minska risken för attentat av enskilda individer och/eller organisationer mot våra skolelever, kommuninvånare, anställda och besökande?