LT: Kritik mot maktkoncentration

LERUM
Moderaterna tycker att det har skett en maktkoncentration i och med den nya politiska organisationen med fyra kommunalråd i majoritet mot ett i opposition.

Partiet menar också att det är helt galet att makthavarna utvärderar sig själva.

När den nya majoriteten med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet tillträdde vid årsskiftet utökades antalet kommunalråd från två, ett i majoritet och ett i opposition, till fem, fyra i majoritet och ett i opposition. Samtidigt infördes ytterligare tre utskott.

Ett enigt kommunfullmäktige fattade då beslutet att en utvärdering skulle ske sex månader senare.

– Utvärderingen kom mer än sex månader senare. Och först var den inte signerad, när vi ställde frågan vem som hade genomfört den fick vi svaret att det var de själva. Är det verkligen rätt av kommunalråden att utvärdera sig själva, undrar Alexander Abenius retoriskt.

Hur gick den här typen av utvärderingar till när ni var vid makten?

– Vi gjorde flera utvärderingar kopplade till universitetet. Men då måste universitetet vara med från start, man talar om vad det är som behöver förändras och hittar en lösning gemensamt, svarar Henrik Ripa.

Hur tycker ni att utvärderingen ska göras?

– Av en extern aktör, svarar oppositionsrådet.

När frågan var uppe på kommunstyrelsen i oktober opponerade sig Moderaterna.

– Först och främst tycker vi att det är märkligt att de hade utvärderat sig själv, sedan ville vi också ha en chans att uttala oss om vad vi tycker om organisationen, säger Alexander Abenius.

Frågan bordlades och ska upp på kommunstyrelsen idag, onsdag. Då ska Moderaterna komma med sina reflektioner.

– I den tidigare modellen skedde diskussionerna vid politiska möten, i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Och vid de tidigare presidieträffarna var det två från majoriteten och en från oppositionen med. Majoriteten hade inte med alla partier i presidiet, vilket innebar att inget kunde bestämmas i förväg, säger Alexander Abenius och fortsätter:

– Nu har majoriteten med alla sina partier i kommunalrådsberedningen, det betyder att man på kommunstyrelsen och i arbetsutskottet inte behöver motivera sina ståndpunkter eller skäl. För övriga ledamöter innebär det att man inte får lika mycket information.

Henrik Ripa inflikar att det var många som tyckte att han hade för mycket makt.

– Men när jag och Dennis (Jeryd, dåvarande oppositionsråd) fick information var jag tvungen att gå tillbaka till de andra allianspartierna och diskutera med dem för att vi skulle få igenom det vi ville. Det fanns en slags spärr. Jag tror att resultatet blir bättre om frågorna diskuteras flera gånger och fler kan komma med åsikter. Nu kan i stort sett de fyra kommunalråden bestämma hur de vill ha det direkt, och sedan blir det ingen diskussion, säger han och fortsätter:

– Vi har gått från att kommunstyrelsen beslutade allt till att fyra personer beslutar allt.

Han konstaterar dessutom att kommunalråden från majoriteten varje vecka, utöver kommunalrådsberedningen, har möten med kommundirektören och sektorschefer där han allt som oftast inte är inbjuden.

– Det är väldigt frustrerande. När vi var vid makten tyckte vi att det var viktigt att oppositionen också var närvarande vid mötena.

Moderaterna har vice ordförandeposter i de tre nya utskotten. I lärandeutskottet är det Alexander Abenius, i samhällsbyggnadsutskottet Douglas Thisell och i stöd och omsorgsutskottet Oskar Ahlman. Det är representanter från majoritetspartierna som har ordförandeposten och de tre övriga postena. Även här ser det största oppositionspartiet stora problem.

– Vi får ingen information i förväg. Vi har inga praktiska arbetsuppgifter eftersom vi inte blir inbjudna till de möten där förslag till lista läggs av ordföranden i utskotten tillsammans med sektorschefen, säger Alexander Abenius och fortsätter:

– Risken är överhängande att man med denna ordning får ett politiskt ministerstyre utan insyn och dokumentation, där saker avgörs utan att sedan redovisas.

Om detta fortsätter menar Moderaterna att det är bättre att avskaffa arvoderade vice ordförandeposter i utskotten och lägga arvodena på en post där politikern utför något arbete.

De största förlorarna är dock, enligt Moderaterna, inte deras eget parti utan de andra oppositionspartierna.

– Partier utan representant i kommunalrådsberedningen är ställda helt utanför beslutsprocessen.

Majoritetspolitikerna besvarar kritiken i nästa veckas tidning.