Motion om att intensifiera arbetet med att uppdatera T-D.se i Lerums Kommun

Till kommunfullmäktige den 19 november 2015 lämnade jag in en motion om att intensifiera arbetet med att uppdatera T-D.se i Lerums Kommun. Detta för att öka informationen om tillgänglighet i vår kommun. T-D.se drivs av Västra Götalandsregionen och är ett verktyg som såväl det offentliga som privata har möjlighet att, i en databas, lagra information om tillgängligheten till olika lokaler.

 

Vi vill intensifiera arbetet med att publicera fler anläggningar på t-d.se i hela kommunen, samt arbeta med att få fler företag i främst Lerum, Gråbo och Stenkullen (där företagarna i Floda är föregångsexempel), då det i grund och botten är en viktig demokratifråga och ligger i vår linje med vår vision på området inflytande.

Vi vill dessutom att möjligheten undersöks att erbjuda de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden, exempelvis långtidsarbetslösa ungdomar och/eller invandrare som skall integreras i det svenska samhället, att bistå i arbetet med att uppdatera tillgänglighetsdatabasen. Vi tror att det skulle kunna bidra till en dubbel samhällsvinst då vi skapar mer tillgänglighet för våra invånare samtidigt som vi erbjuder en meningsfull sysselsättning för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

 

Motion om att intensifiera arbetet med att uppdatera ”Tillgänglighetsdatabasen” i Lerums Kommun Motion om att intensifiera arbetet med att uppdatera ”Tillgänglighetsdatabasen” i Lerums Kommun2