Interpellation om säkerhetsrutiner på våra skolor

Till kommunfullmäktige den 19 november 2015 lämnade jag in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om säkerhetsrutinerna på våra skolor. Den senaste tidens händelser i Sverige, Europa och Världen har troligtvis berört de absolut flesta. Frågor kring säkerhet för alla medborgare, personal, företagare och turister måste våga ställas. Inte för att skapa oro, utan för att skapa högsta möjliga säkerhet för de som bor och verkar i vår kommun.

Interpellation om säkerhetsrutiner på våra skolor