Motion om kulturhus i Aspenkyrkan

Till kommunfullmäktige den 19 november 2015 lämnade Marita Snällman och jag in en motion om kulturhus i Aspenkyrkan.

Debatten kring kulturhuset pågår för fullt i Lerums Kommun. Det är bra att vi har en rejäl diskussion kring hur vi tillsammans kan bidra till ett rikare kulturliv i vår kommun samtidigt som vi tar ansvar för skattebetalarnas pengar på absolut bästa sätt. Moderaterna har varit, och är fortsatt, tydliga med att vi inte tycker det är ansvarsfullt att bygga ett kulturhus för över 60 miljoner av skattebetalarnas pengar för att bygga ett kulturhus. Argumenten för en nybyggnation blir ännu mindre hållbara när vi oavsett måste bygga en ny gymnasieskola, och därför kan inrymma lokaler för estetiska programmet där.

Nu ser vi dessutom att kulturhuset, som majoriteten vill bygga, kommer bli både dyrare än budgeterat och försenat. Därför vill vi hitta tillfälliga lokaler för ett kulturhus i Lerums Kommun. Därför har vi föreslagit att förvaltningen skall undersöka möjligheten att förvärva Aspenkyrkan som tillfälliga kulturlokaler.

Motion om kulturhus i Aspenkyrkan